page |  ecology_circulariteit

 

In ons streven circulair te zijn zochten we als vanzelfsprekend naar biobased grondstoffen of naar reeds bestaande materialen die gerecycled worden. Vanwege diverse materiaalkenmerken verkozen we gerecycleerde PET (R-PET) welke echter steeds schaarser blijkt te zijn en steeds schaarser lijkt te worden.  De R-Pet bron blijkt in grootste mate de voedingsmiddelen industrie te zijn. Deze bron toepassen voor de bouwindustrie zou een non-circulaire downgrade zijn voor dit materiaal en zich niet juist verhouden tot de Cradle-to-Cradle principes

atoms to atoms

 

einde levensduur Arqitex_Gen.1

Wij hebben voor ogen dat de technische levensduur van Arqitex producten erg lang is maar nooit oneindig. Technische gebruikseisen veranderen. Woonmode verandert. Aldus raken materialen uit de gratie van de gebruiker of bewoner. Uiteindelijk volgt er ééns een herbestemming.

Arqitex wordt losmaakbaar gelijmd en is dus eenvoudig van de bouwkundige ondergrond te verwijderen.  Arqitex is een monolithisch wat zo veel wil zeggen dat het bestaat uit één (mono-)materiaal Polyester. Dit materiaal is goed te regeneren of chemische te synthetiseren of chemisch te ontleden.

 

Biobased PET economie.

Op dìt moment wordt op kleine schaal PET geproduceerd waarvan de grondstof bestaat uit reststromen uit de agrarische industrie en voedsel industrie. Het is een soort snelkook proces waarbij de organische materialen zich vormen tot de exacte bouwstenen die dienen voor de productie van BioPET100. De BioPet100 is op molecuul niveau gelijk aan het fossiele oilbased PET en als mengstroom geheel vermengbaar....maar ook omgekeerd inwisselbaar. Er is geen chemisch onderscheid tussen de OilBasedPET en de BioBasedPET. Dit materiaal zal daarom als drop-in gaan functioneren en de virgin OilBasedPET steeds verder gaan verdringen terwijl de absolute hoeveelheid bestaande polyester blijft bestaan en deel zal blijven uitmaken van hergebruik. Daarmee groeit PET gestaag naar Carbon-Negative....het wordt een materiaal waarin CO2 lange tijd gaat worden opgeslagen. Op dát moment doet het er eigenlijk niet meer toe wat de oorsprong is van de PET. Het bronnen bij fossiele olie is opgehouden, de materiaal stromen worden vermengd, vullen elkaar aan en zijn identiek aan elkaar.

 

 

end of a lifecycle 

Op termijn zal PET als materiaal overklast worden door nog onbekende innovatieve materialen. Daarmee komt het economisch levenseinde van PET in zicht. Inmiddels is ook voor PET een biologisch ontledingsproces bekend in wetenschap en bedrijfsleven. Momenteel wordt op bescheiden schaal PET gecomposteerd door bacterieën, enzymen en zelfs een wasmot.  Deze zijn in staat OilBasedPET èn BioPET100 te ontleden tot zeer bruikbare en noodzakelijke atomen voor het leven op aarde. Deze bio-degrading processen zullen erg belangrijk zijn bij het transformeren van PET tot een natuurlijke voedingsbron voor de groene AgroChemie.

no-more-waste

 

In de eerder beschreven context van Het Nieuwe Bouwen_2.0, is Arqitex_Gen.1 ontwikkeld.

Niet alle opties van circulariteit kunnen anno NÚ worden aangevinkt.

Arqitex_Gen,1 heeft tot doel op dit moment deel uit te maken van de heroriëntatie op materialen en bouwprocessen. Tegen de tijd dat Generatie_1 gerecycled zal worden zijn de recycleprocessen ingericht en zullen de gewonnen grondstoffen dienen voor een nieuwe generatie Arqitex en vermengd zijn met Biobased PET varianten. Lees meer over de Arqitex productgeneraties _1, _2, _3, _4 in het opgestelde LCA ( life cycle assesment programma )

 

_read more about it_