page |  ecology_materialen transitie

Dit Nieuwe-Bouwen_2.0 vereist een nieuw materiaalgebruik...de materiaaltransitie.

Reduce, Reuse & Recycle

De materialen transitie kenmerkt zich door:

  • inzet van circulaire materialen met een blijvende herbruikbaarheid.
  • gebruikmaking van biobased materialen waarmee veel CO2 duurzaam wordt opgeslagen
  • vermindering van materiaal gebruik, (bouw)energie en menselijke arbeid.
  • hergebruik van bestaande producten; maak ze oogstbaar en hervindbaar (madaster)
  • hergebruik van geproduceerde materialen op minimaal eenzelfde kwaliteitsniveau (c2c)

 

Dit experiment, deze zoektocht en de implementatie van een andere bouwwijze is ook voor de bestaande bouwindustrie en bouwnijverheid een grote puzzel. Het vereist een herziening van heel veel geïndustrialiseerde en synthetische bouwmaterialen met een slecht circulair paspoort.

 

Bestaande materiaal monopolisten in de bouwindustrie zijn niet de wegbereiders voor het grote omdenken. Bestaande product formuleringen benutten en verdedigen is economisch efficiënter. Zij hebben geen baat bij verandering. 

 

Het is een belangrijk moment en grote kans voor nieuwkomers, de Disruptieven. Deze ondernemers met een autonome achtergrond kunnen compromisloos een nieuw licht werpen op bestaande ingesleten technieken en bouwgewoontes.

 

Ter inspiratie grijpen ontwerpers, materiaaldeskundigen en bouwmethodologen terug op de meer oorspronkelijke bouwmaterialen waarmee we al eerder bouwden... uit de tijd vóór Het Nieuwe Bouwen_1.0.  Materialen met een natuurlijke oorsprong zoals hout, kalk en biologische vezels. Materialen met een heel gunstig Carbonpaspoort, biobased, circulair en hernieuwbaar.

Houtbouw staat in dit kader in de volle belangstelling en veel hybride varianten worden inmiddels al toegepast. Mede omdat deze houtbouwwijze een gunstig rol speelt in de Carbon opslag en Stikstof crisis, blijkt deze houtbouwtechniek dè keuze om een bouwvergunning te krijgen.

 

De biobased materialen bieden een gunstig toekomstperspectief voor een schone agrarische sector, is het tevens een compensatiemodel voor een vervuilende agrarische industrie en worden ze de bron voor de toekomstige agrochemie.

 

read more about it......