page |  ecology   Life Cycle assesment

LCA_life cycle assesment

 

*

LCA, life cycle assesment

Per direct Arqitex_Gen.1 start-up

Voor de fabricage van de eerste generatie Arqitex_Gen.1 maken we gebruik van Virgin Polyester (PET). Nù en op termijn blijkt de bron van (sector based) Recycle PET slechts in geringe mate beschikbaar. We verkiezen daarom helaas een nog geheel nieuw te fabriceren garen met als oorsprong de olie industrie. We maken toch de keuze om volgens de methode van de de lean-start-up, de bouwmaterialentransitie in werking te zetten

 

 

 

Eerste termijn 3 yr. |  Arqitex_Gen.1 upgrading:

ReUse | een visuele upgrade

Arqitex treft voorbereidingen op toepassing van een dampopen verflaag. Dit zal optisch en modisch het materiaal een verlengde levensduur geven. We verbinden daaraan het onderzoek deze verflaag scheidbaar te maken bij recyclage.

 

 

 

vervolg 1e termijn Arqitex_Gen.1 bron voor recycling:

einde levensduur Arqitex_Gen.1

Wij hebben voor ogen dat de technische levensduur van Arqitex producten erg lang is maar nooit oneindig. Technische gebruikseisen veranderen. Woonmode verandert. Aldus raken materialen uit de gratie van de gebruiker of bewoner. Uiteindelijk volgt er eens een herbestemming.

Arqitex wordt losmaakbaar gelijmd en is dus eenvoudig van de bouwkundige ondergrond te verwijderen. ReUse na verwijdering is ondenkbaar; daarvoor is het materiaal te delicaat. We richten ons op recycling en daarvoor zijn we in contact met Frankenhuis en Centexbel om de PET te ontdoen van kleurstoffen & bindmiddelen. Het resultaat zal wederom 100% PET zijn en zal zich minimaal op sector-level handhaven.

 

 

 

Tweede termijn 6 yr. | recycling: Arqitex_Gen.2  R-Pet Drop In 

start van de circulaire PET economie.

Op termijn zal ook de (af)bouwsector voldoende PET gaan voortbrengen voor recycling. R-Pet gaat dan vanuit deze sector instromen mede door hergebruik van Arqitex_Gen.1. Deze sectorbron zal de basis zijn voor de productie van weer Arqitex_Gen.2: de 100% recycle R-Pet variant die opnieuw recyclebaar is ... NetZero.

 

 

 

Derde termijn 9 yr. | recycling: Arqitex_Gen.3 Bio-Drop In 

start van de Biobased Circulaire PET economie.

Op dàt moment vindt een kleine grondstoffenrevolutie plaats. Op dìt moment wordt op kleine schaal PET geproduceerd waarvan de grondstof bestaat uit reststromen uit de agrarische industrie en voedsel industrie. Het is een soort snelkook proces waarbij de organische materialen zich vormen tot de exacte bouwstenen die dienen voor de productie van BioPET100. De BioPet100 is op molecuul niveau gelijk aan het oilbased PET en als mengstroom geheel vermengbaar....maar ook omgekeerd inwisselbaar. Er is geen chemisch onderscheid tussen de OilBasedPET en de BioBasedPET. Dit materiaal zal daarom als drop-in gaan functioneren en de virgin OilBasedPET steeds verder aanvullen en qua aandeel in percentage terugdringen. Daarmee wordt PET gestaag Carbon-Negative.

Op dát moment doet het er eigenlijk niet meer toe wat de oorsprong is van de R-Pet. Het bronnen bij olie is hiermee opgehouden, de materiaal stromen zijn vermengd en identiek aan elkaar.

 

 

 

Vierde termijn 12 yr. | reforming: atoms to atoms _no-more-waste

end of a lifecycle _BioDegradable PET

Op termijn zal PET als materiaal overklast worden door nog onbekende innovatieve materialen. Daarmee komt het economisch levenseinde van PET in zicht. Inmiddels is ook voor PET een biologisch ontledingsproces bekend in wetenschap en bedrijfsleven. Momenteel wordt op bescheiden schaal PET gecomposteerd door bacterieën, enzymen en zelfs een mot. Deze zijn in staat OilBasedPET en BioPET100 te ontleden tot zeer bruikbare en noodzakelijke atomen voor het leven op aarde. Deze bio-degrading processen (ontledingsprocessen) zullen erg belangrijk zijn bij het omvormen van PET tot een natuurlijke voedingsbron voor de groene AgroChemie.

 

 

*

 

 

Arqitex_Gen 1.o is bij aanvang niet biobased en ook niet van gerecyclde oorsprong omdat praktisch de materialen niet beschikbaar zijn. Het doel om de bouw-economie een lichtgewicht en efficiente afbouwwijze te bieden met een precirculaire materiaal vinden we belangrijker en op dit moment het belangrijkst.

De weg naar acceptatie en integratie in de bouw is bovendien een stevige route die niet zo maar genomen is. Acceptatie en integratie in de bouwkollom zal plaatsvinden door ervaring van verwerkers en installateurs. Geen tijd te verliezen en kiezen we we aldus de methode beschreven door Eric Ries ...the lean start-up method. 

Benieuwd naar onze lean-start-up tactiek?

 

...read more about it...