page |  montage _behangklaar_normen

behangklaar_  definiëring

 

De wanden in een nieuwbouwwoning bestaan uit verschillende materialen met verschillende eigenschappen. Veelvoorkomende materialen zijn beton, kalkzandsteen, gipsblokken (gibo), gipsplaat, fermacell en promatec. Steeds vaker worden biobased materialen ingezet zoals OSB3, multiplex, vezelpaat of kalkhennepblokken. Al deze materialen hebben een andere werking, een andere zuiging, een ander oppervlak qua structuur en hebben een andere dichtheid. Beton is een vrij dicht materiaal maar bestaat uit hele kleine gaatjes (pinholes), Kalkzandsteen is vrij open en bestaat voornamelijk uit lucht waardoor de zuiging enorm is. Giboblokken zijn qua structuur weer vrij dicht maar bestaan uit opgestapelde blokken die nooit volledig kaarsrecht ten opzichte van elkaar staan.

 

Nieuwbouwwoningen worden hoofdzakelijk opgeleverd met wanden die behangklaar zijn. Oneffenheden in de vorm van ruwe plekken ( bultjes, spaanslagen en kleine niveauverschillen tot 1 à 2 mm ) zijn toegestaan. Doordat deze wanden al vrij vlak en glad worden opgeleverd zijn dikke stuclagen in de nieuwbouw overbodig.

 

TBA_Technisch Bureau Afbouw

 

Als we de officiële normen (zie tabel) vanuit het TBA (Technisch Bureau Afbouw) bekijken dan blijken er 7 kwaliteitsgroepen te zijn ; groep 0 t/m 6.

In de groepen 2, 3 en 6 staan de opleverspecificaties voor de norm behangklaar.

 

Groep 2  "glad oppervlak dat naderhand wordt voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang, sierpleister, betonstuc en dergelijke met een korreldikte vanaf 1mm".

Groep 3  "Glad oppervlak met een laagdikte van 0mm tot maximaal 2mm, uitgevoerd als filmwerk en dat naderhand kan worden voorzien van een dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 2,5mm".

Groep 6  "Glad oppervlal uitgevoerd als plaatselijke reparatie".

 

 

 

Bij Groep 2 en 3 wordt specifiek ‘dikker behang’ genoemd. Beide mogen we dus behangklaar noemen. Dat er bij groep 6 geen afwijkingen worden genoemd heeft te maken dat groep 6 (evenals groep 0 overigens) later aan de reglementen is toegevoegd. Dit heeft met nieuwe ontwikkelingen in de bouw te maken zoals de opkomst van prefab beton en dunpleister. Zelfs het TBA houdt zich hiermee liever nog even op de vlakte. Ondanks dat er geen verdere afwerking bij groep 6 vermeldt wordt kunnen we ervan uitgaan dat groep 6 net als groep 2 en 3 geschikt is voor dikker behang.

Vlakheidstolerantie

Het belangrijkste verschil is de vlakheidstolerantie. Bij Groep 2 zijn hier nog richtlijnen voor. Bij Groep 3 en 6 is dit niet het geval en bepaalt de ondergrond zoals het beton, de gipsplaten, fermacell of de gipswandblokken de vlakheid van het oppervlak. Groep 6 onderscheidt zich tevens nog op een ander vlak van de andere groepen. Bij een groep 6 afwerking zijn luchtbelgaten van maximaal 4 mm toegestaan. Een stukadoor of behanger zal nu een handeling dienen uit te voeren om de wanden alsnog geschikt te maken voor de  vervolgwerkzaamheden. In de meeste gevallen worden nieuwbouwwoningen in Nederland opgeleverd met behangklaar groep 3 of groep 6.

 

Stabu Klasse B &C

Stabu Klasse B
Klasse B is samen met klasse C het meest toegepaste afwerkniveau. De naden en schroefgaten worden gevuld en gefinisht en daarna wordt de afwerking licht geschuurd voor en gladde overgang naar de gipsplaat. Deze gipsafwerking wordt toegepast voor dun behang of textiel of gematteerde verfsystemen of een fijn gestructureerde afwerking zoals glasvlies of scanbehang.

Stabu Klasse C
Klasse C is samen met klasse B het meest toegepaste afwerkniveau. De naden en schroefgaten worden gevuld en gefinisht. Deze gipsplaatafwerking wordt toegepast bij (glasvlies, scan)- behang en fijne (spuit)pleister zoals bijvoorbeeld spack.

Arqitex klasse_ (?!)

Deze TBA-norm 3/6  en Stabu Klasse B/C zullen als prima uitgangspunt kunnen dienen voor het afwerkingsproduct Arqitex. Naarmate relevante ervaring opgebouwd wordt kan waarschijnlijk een nieuwe norm worden toegevoegd met minder stringente eisen. De verwachting en ervaring is dat het product heel vergevingsgezind is naar onvolmaaktheden in de ondergrond. De mindere eisen die je dan stelt kunnen een kostenreductie opleveren in de afbouwwerkzaamheden en dus op de totaalprijs.

Een materiaal dat wij zeer geschikt achten voor het eenvoudig behangklaar opleveren is OSB-FineSurface. Het biedt voor Het Nieuwe Bouwen_2.0 een gelijkmatig biobased bouwpaneel. Helaas wordt er momenteel in de Europeese bouwindustrie nog weinig gebruik van gemaakt.

opmerking_

  • 1.   Een populaire afwerking binnen de traditionele nieuwbouw stukadoorsbranche luistert naar de naam ‘dunpleister‘. Deze dunne stuclaag in de vorm een kant-en-klare machinaal verspuitbare pleister is voldoende om behangklare wanden superglad af te werken. Na twee dunne pleisterlagen en het zorgvuldig machinaal schuren van deze oppervlakken is het ‘spuitklaar’. Nu kan het latex spuiten van start gaan. Deze procesgang van 3 á 4 natte lagen is voor Het Nieuwe Bouwen_2.0 (biobased materialen en houtbouw) niet gewenst. De minerale pleister is ongeschikt voor de zettende en krimpende biobased constructie...die altijd vorm verandering en flex blijft behouden en tot scheuren leidt. Het is ook een arbeidsintensief proces en het brengt vocht en schuurstof in het gebouw.

 

  • 2.   Een innovatieve en kansrijke afbouwwijze voor het Nieuwe Bouwen_2.0 is de wand te voorzien van Arqitex.  Arqitex als kamerhoge naadloze wandafwerking biedt hier grote voordelen met betrekking tot (krimp)scheuren en is bestand tegen hoge impact door zijn robuuste wapenende vezelconstructie van Polyester. Op verzoek kan kleur en decoratie worden aangebracht op specificatie van de klant of kan functionaliteit worden meegegeven aan de wand door bijvoorbeeld een donkerdere lambriseringsbaan of een routing dmv kleur of belettering (signing).